Modernisoi astmapotilaittesi hoitoketju, paranna hoitotuloksia ja vähennä resurssikulutusta!

Hyvästä ohjauksesta huolimatta jopa 25 % PEF-seurannoista toteutuu puutteellisesti. Siirtyminen PEF-etämittaukseen on looginen tapa tehostaa astman diagnostiikkaa ja kontrolleja – ja siirtää tästä vapautuvia resursseja muihin potilasryhmiin. Astman diagnostiikan ja kontrollimittausten huonolaatuiset mittaukset jäävät käytännössä kokonaan pois, ja näin ollen vältetään hukkakäyntejä. Lisäksi on huomioitava, että huonosti toteutuneet PEF-seurannat usein viivästyttävät oikeaa diagnoosia tai hoidon tehostamista ja aiheuttavat tarpeetonta harmia myös potilaille.

Moderni tapa diagnosoida
ja seurata astmapotilaita

Orla PEF-etämittaus hyödyt

Orla PEF-etämittaus parantaa astmapotilaittenne diagnostiikkaa ja helpottaa astmakontrollien suorittamista digitalisoimalla PEF-mittausten suorittamisen ja tiedonsiirron.

Potilaan käytössä oleva puhelinsovellus, yhdistettynä moderniin PEF-mittariin huolehtii siitä, että mittaukset tehdään oikea-aikaisesti, ja että niiden laatu on riittävän hyvä diagnoosin tai sairauden kontrollin kannalta.

Kerätyn palautteen perusteella potilaat ovat olleet erittäin tyytyväisiä ratkaisuun, sillä potilaat kokevat, että heillä on yhteys hoitohenkilökuntaan koko mittausperiodin ajan. Lisäksi sovelluksen antamat mittausmuistutukset parantavat adherenssia luomalla vastavuoroisuuden tunnetta.

Orla PEF-etämittauksen on osoitettu olevan kustannustehokas (Tapanainen et al, Duodecim, 2019; 135 (18): 1745-52).

Orla PEF-etämittaus parantaa
seurannan onnistumista

Orla PEF-etämittauksesta hyötyvät sekä terveydenhuolto, että potilaat.


Terveydenhuolto hyötyy, koska

 • PEF-seurannan laatu paranee ja laatua voidaan seurata jatkuvasti
 • Mittausten seurannan avulla puutteellisista mittauksista johtuvat turhat käynnit voidaan ehkäistä
 • Automatisoimalla mittaustulosten seurantaa voidaan vapauttaa lääkäri- ja hoitajaresursseja muihin tarkoituksiin

Potilaat hyötyvät, koska

 • Seurannan laatu paranee ja interaktiivisuus mahdollistuu
 • Turhat käynnit poistuvat ja niihin käytetty aika vähenee
 • Mittaustulokset välittyvät terveydenhuollon ammattilaiselle automaattisesti

Orla PEF-etämittaus säästää aikaa ja rahaa

Ajansäästö

Orla PEF-etämittaus säästää aikaa

Kustannusten säästö

Orla PEF-etämittaus säästää rahaa

Hämeenlinnan terveyskeskuksessa tuotettu analyysi osoittaa, että Orla PEF-etämittaus säästi lääkärien aikaa 27% ja hoitajien aikaa 29%. Vastaavasti potilaat säästivät aikaa työikäisten ryhmässä 15% ja yli 65-vuotiaiden ryhmässä yli 10%.

Nämä ajansäästöt heijastuivat kustannussäästöinä kunnalle, säästäen astmapotilaiden hoitokustannuksissa noin 20%. Vastaava säästö potilaiden omissa kustannuksissa arvioitiin olevan noin 12%.
(NHG raportti, 2017)

Orla PEF-etämittauksen käyttöönotto

Orla PEF-etämittaus otetaan käyttöön hallitulla ja toimivaksi osoitetulla käyttöönottoprosessilla. Prosessi jakautuu pääkohdiltaan viiteen vaiheeseen:

 1. Tehdään analyysi nykyisestä hoitopolusta ja sen toimivuudesta
 2. Päätetään käyttöönoton porrastuksesta, otetaanko kaikki toimipisteet mukaan samalla kertaa vaiko asteittain, ja kuinka suuri osa potilaista otetaan palvelun piiriin heti, ja mikä osa myöhemmin
 3. Koulutetaan astmavastuuhoitajat ja -lääkärit järjestelmän käyttöön ja potilaiden kouluttamiseen
 4. Aloitetaan potilaiden sisäänotto
 5. Seurataan tuloksia, saavutettuja hyötyjä ja tehdään tarpeelliset muutokset
Orla PEF-etämonitoroinnin käyttöönotto

Ota yhteyttä myyntiimme!