Marevan-potilaiden moderni hoitopolku – tehotakuulla!

Moderni tapa hoitaa varfariinipotilaita

Orla moderni varfariinihoito

1Time in Therapeutic Range

Perinteiset, keskuslaboratoriovetoiset varfariinikontrollit ovat työläitä ja vaativat aikaa ja resursseja, sekä terveydenhuollolta että potilailta. Lisäksi niillä saavutettavat hoitotulokset ovat jättäneet toivomisen varaa.

Orla INR-etämittaus mahdollistaa paremmat hoitotulokset ja parantaa potilaiden koettua elämänlaatua. Terveydenhuollon ammattilaisella on suora, 24/7-näkymä hoidon toteutumiseen, luoden mielenrauhan sekä terveydenhuollon ammattilaisille, että potilaille.

Orla INR-etämittauksella on tehotakuu; jos hoito ei toteudu riittävän hyvin, palvelusta ei makseta.

Hyvin toteutunut antikoagulaatiohoito on tehokasta

Hoitomyöntyvyys vaikuttaa hoidon tehoon sekä varfariinilla että DOAC:eilla1

Varfariinihoito

VKA-hoidon2 tulee pysyä hoitoalueella yli 65% ajasta3

Orla varfariinihoito

DOAC-hoito

Adherenssin tulisi olla >80%4

Orla DOAC-hoito

1Direct Oral Anticoagulant. 2Vitamin K antagonist. 3https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28317274/ 4https://doi.org/10.1161/CIRCOUTCOMES.119.005969

Hoitomyöntyvyys on yksi tärkeimmistä antikoagulaatiohoidon tehoon vaikuttavista tekijöistä, sekä varfariini- että DOAC-hoidoissa.

Useat tutkimukset varfariinihoidosta ovat osoittaneet, että hyvien hoitotulosten saavuttamiseksi potilaan INR-arvon tulisi pysyä hoitoalueella yli 70% ajasta (TTR>70) ja parhaat hoitotulokset saavutetaan, kun potilas pysyy hoitoalueella yli 80% ajasta (TTR>80).

Nämä tavoitteet toteutuvat vaihtelevasti. DOAC-varfariini vertailututkimukset osoittavat, että verrokkina toimineiden varfariiniryhmien TTR-arvot ovat keskimäärin 55-67 välillä.

Myös DOAC-hoidossa adherenssi on tärkeää ja sen tulisi olla yli 80%, jotta antikoagulaatio olisi riittävän tehokasta. Seurantatutkimuksissa on kuitenkin havaittu, että jopa kolmasosa potilaista ei saavuta tätä adherenssia, mikä johtaa kohonneeseen päätetapahtumariskiin.

Orla tapahtumia hoidossa

1DUODECIM 2012;128(2):139-46 2FinWAF; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28317274

Huonoin vaihtoehto antikoagulaatiopotilaalle, terveydenhuollolle ja yhteiskunnalle on huonosti toteutuva hoito.

Suomalaisessa FinWAF-tutkimuksessa osoitettiin, että huonossa antikoagulaatiotasapainossa olevien potilaiden riski saada päätetapahtuma (aivohalvaus) tai kuolla on yli kolminkertainen verrattuna toimivaan varfariinihoitoon (TTR>70). Jos verrataan erittäin hyvin toteutuneeseen varfariinihoitoon (TTR>80), ero kasvaa edelleen.

Huono hoitotasapaino aiheuttaa potilaille inhimillistä kärsimystä sekä suuren kustannuserän terveydenhuollolle, sillä huonokin antikoagulaatiohoito maksaa ja päätetapahtumien kustannukset ovat varsin mittavat.

Orla INR-etämittauksella hyvään hoitotasapainoon

Suurin osa VKA-hoidossa olevista pääsi hyvään hoitotasoon1

TTR-jakauma ennen Orla INR käyttöä

Orla good treatment balance

The mean TTR pre intervention in the cohort was 70.71 (SD +/- 18.7); median 71.13 [IQR 56.7 – 84.8]

Puolet potilaista saavutti erinomaisen hoitotuloksen (TTR >80%) ja suurin osa saavutti hyvän hoitotasopainon

Orla treatment results

Mean TTR post intervention in the cohort was 75.72 (SD +/- 20.2); median 79.4 [IQR 64.2 – 88.6]

1 Orla Data on file

Orla INR-etämittausta käytetään jo useammassa keskuksessa ympäri Suomea ja olemme keränneet hoitotuloksista seurantadataa. Tulokset osoittavat, että Orla INR-etämittaus parantaa hoitotuloksia.

Siirtymällä etämittaukseen siirrätte potilaanne modernin, resursseja säästävän hoitomallin piiriin. Samalla vähennätte riskiä kalliille päätetapahtumille, jotka konkretisoituvat erikoissairaanhoidon ja kotihoidon kustannuksina.

Maksa vain tehokkaasta hoidosta ja varmistu hoidon onnistumisesta


1 Varmistu potilaan parhaasta suojasta

  • Automaattinen näkymä hoitomyönteisyyteen ja -tuloksiin

2 Hoida mahdollisimman kustannustehokkaasti

  • Vain Orlan tehotakuuhinnoittelulla maksat ainoastaan kun hoito on tehokasta
  • Orla laskuttaa vain potilaista, joiden varfariinihoito on hyvässä tai erittäin hyvässä hoitotasopainossa 

Orla INR-etämittaus on ainoa antikoagulaatiohoidon muoto, jonka saatte tehotakuulla. Potilaat, jotka eivät neljän kuukauden aloitusperiodilla saavuta riittävää (TTR>70) tai erinomaista (TTR>80) hoitotasapainoa, saavat palvelun ilmaiseksi.

Tämä tarjoaa mahdollisuuden arvioida, ketkä potilaat saadaan tehokkaimpaan suojaan Orla INR-etämittauksen avulla – ja keille tulisi valita jokin muu hoitomuoto.

Orla INR-hoitomalli

Orla INR hoitomalli
  • Potilas mittaa INR arvon ja säätää varfariinin annostuksen1
  • Potilaalla käytössä Orla Etämittaus sovellus, Roche Diagnostics CoaguChek® INRange mittalaite ja liuskat 24 kpl vuosittain
  • Sähköinen varfariinikortti
  • Muistutukset mittausajankohdista
  • Tieto siitä, että ammattilainen näkee hoitotason

1 Orla INR palvelussa mahdollisuus myös Omamittaukseen, jolloin ammattilainen säätää varfariinin annostuksen potilaan puolesta.

Orla INR-etämittaus antaa terveydenhuollon ammattilaisille mahdollisuuden siirtää soveltuvat potilaat INR-Omahoitoon tai -Omamittaukseen. INR-etämittauksessa potilas mittaa INR arvon itse, ja joko säätää itse varfariinin annostuksen (Omahoito) tai säätää annostuksen antikoagulaatiohoitajan ohjeistuksella (Omamittaus).

INR-etämittaus tuo 24/7-näkymän potilaan antikoagulaatiohoidon toteutumiseen.

Itse prosessi on samankaltainen kuin tavanomainen INR-Omahoito tai -Omamittaus. Hoitopolun digitalisoinnilla potilaat säilyvät kuitenkin terveydenhuollon ammattilaisten seurannassa.

Prosessi alkaa potilaiden valinnalla, joskin lähtökohtaisesti voidaan todeta, että potilaita, joille palvelu ei sovi, on erittäin vähän. Koulutuksen jälkeen potilaalla on käytössä Orla INR puhelinsovellus, Roche Diagnostics CoaguChek® INRange mittalaite ja 24 kpl testiliuskoja vuosittain.

Potilaalla on käytössään sähköinen varfariinikortti ja järjestelmä muistuttaa mittausajankohdista. Potilas voi tehdä mittaukset ja annostelumuutokset turvallisin mielin, koska hän tietää, että ammattilainen seuraa hoidon toteutumista.

Siirtyminen moderniin varfariinihoidon seurantaan

Orla on luonut INR-etämittauspalvelua käyttävien keskusten kanssa yhdessä toteutettavan projektimallin, jonka avulla siirtyminen moderniin varfariinihoidon seurantaan käy luontevasti ja koordinoidusti..

Projektin tavoitteena on siirtää mahdollisimman moni varfariinipotilas hyvän hoidon piiriin – ja siirtää varfariinihoitoon sopimattomat potilaat heille paremmin sopiviin hoitomuotoihin.

Haluamme auttaa terveydenhuollon toimipisteitä hyödyntämään digitalisaatiota niissä kohdissa, joissa siitä on osoitettua olevan hyötyä. Tässä tapauksessa digitalisaatio mahdollistaa myös parempaa tavoitteiden toteutumisen seurantaa ja tiedolla johtamista.

Projektin lopputuloksena voimme parantaa antikoagulaatiohoidon toteutumista ja vähentää ei-toivottuja päätetapahtumia – ja näin ollen parantaa hoidon kustannustehokkuutta.

Ota yhteyttä myyntiimme!