4.1.2023

Sitran aloitteesta Suomessa on parhaillaan käynnissä kuusi digitaalisiin hoitomuotoihin liittyvää kokeiluhanketta, joissa keskitytään eri sairauksien ja oireyhtymien hoitoon ja kuntoutukseen. Yksi näistä on asiakkaamme Oulunkaaren kuntayhtymän hanke missä verenohennuslääkettä käyttävien potilaiden hoitoa tehostetaan Orlan palvelulla. Sitran tavoitteena on edistää vaikuttaviksi todettujen digitaalisten hoitoratkaisujen käyttöönottoa Suomessa ja kerätä kokemuksia niiden käytöstä. 

Sitra on myös edistämässä kansallisen mallin rakentamista, jonka mukaan digitaalisia hoitoratkaisuja voidaan hyväksyä käyttöön ja korvata kuten lääkkeitä. Potilaiden tasa-arvon ja paremman hoidon lisäksi tämä tekisi Suomesta yhä houkuttelevamman ympäristön alan yrityksille ja synnyttäisi uutta liiketoimintaa. Nykyisen hajautuneen markkinan sijaan kansallinen malli yhtenäistäisi vaatimuksia ja vähentäisi päällekkäistä työtä sekä yrityksille että ostajille. Lue lisää Sitran tiedotteesta (sitra.fi).

Me Orlassa uskomme digitaalisten hoitomuotojen olevan keskeisessä roolissa vaikuttavuusperusteiseen terveydenhuoltoon siirtymisessä ja tuemme osaltamme kansallisen mallin rakentamista. Sitran kuvaama kuusiportainen malli luo hyvän lähtökohdan kehittää Suomeen kestävä toimintamalli, jossa yhdistyy parhaalla mahdollisella tavalla opit jo hyvää työtä tehneiden maiden (Saksan, Iso-Britannian, USA:n, Belgian ja Ranskan) kokemuksista. Lataa malli Sitran sivuilta (sitra.fi).

Sitran kuva
Porrastetun mallin ensivaiheessa kansallisella tasolla toteutetaan arviointi ja seuraavassa vaiheessa digiterapian korvattavuus. Kuva: Sitra