11.5.2021

Kymsotessa uudistettavan hoitopolun pilotti käynnistettiin onnistuneesti astmapotilaiden diagnostiikan ja hoidon etäseurannalla Kotkan Karhulan terveysasemalla. Pilotissa käytetään Orlan PEF-etämittausta, joka on otettu hyvin vastaan.

Kymsotessa helmikuussa käynnistetty astmapotilaan digihoitopolku pilotti viedään ensin läpi Karhulassa, minkä jälkeen toiminta laajenee muille Kymsoten keuhkovastaanotoille jo vuoden 2021 aikana. Karhulassa pilotoinnista vastaa terveysaseman astmahoitaja Hanna Hovi.

PEF-etäseuranta tehostaa astman hoitoa ja minimoi ajanhukan

Aiemman kynä-paperi-kirjaamismenetelmän heikkoudet haittasivat astmadiagnoosien tekemistä. Tarkkoja mittaustuloksia oikea-aikaisesti välittävä digitaalinen etäratkaisu onkin helpottanut paitsi astman diagnosointia ja hoitoa, myös vähentänyt kustannuksia ja säästänyt ympäristöä: oikeat tulokset saadaan oikeaan paikkaan ja oikeaan aikaan.

Ei hukkakäyntejä, ei turhaa vaivaa potilaille eikä terveydenhuollon ammattilaisille. Lisäksi potilaan hoitoon voidaan puuttua saman tien, jos mittaustuloksissa on poikkeamia.

”Ammattilainen pystyy seuraamaan mittausjaksoa reaaliaikaisesti ja puuttumaan ilmaantuviin ongelmiin ajoissa. Tämä parantaa seurannan luotettavuutta ja sitä että ne tulee tehtyä oikein”, kertoo Hanna Hovi.

Etäseuranta pitää huolta

Merkittävien kustannussäästöjen lisäksi PEF-etämittaus pitää huolta potilaista: heillä on koko ajan suora yhteys hoitohenkilökuntaan ja lisäksi sovellus muistuttaa mittauksista. Vaikka potilaat ovat etänä, he ovat koko ajan hoidossa, mikä parantaa hoitoon sitoutumista.

Nuoret ja vanhat tyytyväisiä

Pilottiin osallistuvat potilaat ovat 14–80-vuotiaita. Iällä ei ole ollut merkitystä seurannan onnistumisen suhteen eikä teknisiä ongelmiakaan ole juuri syntynyt. Itse PEF-mittari on koettu helppokäyttöiseksi, ja moni on kokenut hyväksi sen, että sovellus ohjaa seurannan tekemistä ja muistuttaa puhalluksista.

”Olen todella tyytyväinen pilotissa mukana olleisiin asiakkaisiin ja heidän rohkeuteensa kokeilla uutta digitaalista ratkaisua”, kiittää Hovi asiakkaitaan.

”Tämä on meille tärkeä ja mielenkiintoinen hanke, jossa etämittaus otetaan hyvin hallitusti käyttöön ja sen vaikuttavuutta seurataan tarkasti. Toimintamallia kehitetään yhdessä Kymsoten kanssa. Lisäksi hankkeessa kumotaan myös ennakkoluuloja – kyllä vanhempikin henkilö uskaltaa ja osaa käyttää digitaalisia hoitomuotoja, kun ne kunnolla neuvotaan”, kertoo Pekka Männistö Orlan kotimaan myynnistä ja markkinoinnista.

Potilas, yhteiskunta ja ympäristö voittavat

”Karhulassa on tällä hetkellä jatkuvassa käytössä yhdeksän PEF-mittaria, ja onnistuneita seurantoja on tehty tähän mennessä noin 20. Toimivassa digiratkaisussa yhdistyy mielestämme kolme tärkeää asiaa: potilas saa parempaa hoitoa, yhteiskunta säästää ja ympäristö kiittää. Kun PEF-etämittaukseemme lisätään INR-etämittauksemme, olemme olleet mukana hoitamassa jo yli 5000 potilasta. Haluamme tehdä merkityksellistä työtä ja kehittyä siinä jatkuvasti”, kuvailee Männistö.

Orla DTx on suomalainen digitaalisia hoitomuotoja (DTx) kehittävä yhtiö, joka haluaa auttaa terveydenhuoltoa digitaalisuuden hyödyntämisessä. Orla on spin-off yhdestä maan suurimmista teleoperaattoreista, IoT-, AI- ja kyberturvallisuusyritys Elisa Oyj:stä. Elisa aloitti sovellusten kehittämisen etämonitorointiin jo vuonna 2014.

Lue lisää aiheesta

Mediuutiset – Kymsote on pilotoinut astman digihoitopolkua hyvin tuloksin – Hoidon ohjauksen tueksi on tulossa myös Livechat

Kymsote – Kymsotessa käynnistettiin helmikuussa astmapotilaan sähköisen hoitopolun koejakso