21.2.2023

Roche Finland:n ja Orla DTx:n järjestämä webinaarisarja keskittyy Suomen terveydenhuollon merkittävimmän hallinnollisen uudistuksen ympärille, missä keskeisin tavoite on kestävän terveydenhuollon edistäminen; hoitoon pääsyn helpottaminen ja hoidon jatkuvuuden varmistaminen.

Ensimmäisessä webinaarissa ’Vaikuttavuusperusteinen terveydenhuolto – kohti hyvinvointialueiden kestävää toimintaa’ kuultiin erinomaisia esityksiä, jotka meille tarjosivat Ville-Veikko Ahonen valtiovarainministeriöstä, Tuomas Nikoskinen NHG:ltä ja Jari Haverinen FinCCHTA:lta. Tuomas Mäkynen Orla DTx:stä toimi studioisäntänä.

Videon webinaarista voit katsoa Roche Finlandin sivuilta.

Pääviestejä energisoivassa aamupäivässä olivat:

 • Sote-muutoksessa erittäin tärkeää on yhtenäinen toimintakulttuuri mikä luo pohjan kaikelle tekemiselle. Tällä hetkellä keskiössä ovat perustoimintojen vakauttaminen ja strateginen työ palveluverkkojen yhtenäistämiseksi ja uudistamiseksi.
 • Siirtyminen vaikuttaviin digitaalisiin ratkaisuihin auttaa kansallisesti terveydenhuollon henkilöstöpulaan, mahdollistaa potilaspopulaation tarveperusteisen hoidon ja edistää julkisen talouden kestävyyttä – vanhoilla malleilla tähän ei päästä. Palveluverkkojen uudistamisessa tuottavuuspotentiaali on valtava ja se edellyttää koko maan ja hyvinvointialueiden sitoutumista.
 • Ohjausketjun hahmottaminen on tärkeää jotta saavutetaan toivottuja tuloksia, eli hyviä palveluja asiakkaille. Palveluverkkojen valinnassa on osattava tehdä terveydenhuoltoa kestävästi tukevia valintoja, tässä vaikuttavuusperusteisuus on yksi hankintojen avainkriteereistä.
 • Suomessa on käytössä Digi-HTA-arviointitoiminta (Health Technology Assessment, HTA), joka tekee terveydenhuollon menetelmien arviointia kaikille uusille digitaalisen terveyden ja hyvinvoinnin tuotteille.
 • Digi-HTA arvioinnissa paras saatavilla oleva tieto yhdistetään terveyspoliittisen ja kliinisen päätöksenteon tueksi eli arviointi auttaa hyvinvointialueita palvelujen hankinnassa. Arvioinnin viisi keskeistä osa-aluetta antavat tietoa kuinka hyvin palvelu tukee vaikuttavuusperusteista ja kestävää terveydenhuoltoa.
  1) Vaikuttavuus
  2) Kustannus
  3) Turvallisuus
  4) Tietosuoja ja -turva
  5) Käytettävyys ja saavutettavuus