14.9.2022

Sailab – MedTech Finland ry:n järjestämässä FinCCHTA ja Digi-HTA-arviointi käytännössä -webinaarissa 1.9. keskityttiin kansalliseen HTA-kehitykseen. HTA:lla tarkoitetaan terveydenhuollon menetelmien systemaattista arviointia ja Suomessa siihen liittyvästä kehityksestä vastaa kansallinen HTA-koordinaatioyksikkö FinCCHTA. Samalla kuultiin myös Orlan kokemuksia Digi-HTA-arviointiprosessista. Tilaisuus herätti sekä paljon mielenkiintoa että aktiivista keskustelua osallistujien taholta.

Lue lisää Sailab – MedTech Finland ry:n verkkosivuilla julkaistusta tilaisuuden koosteesta tästä.

Orla INR-etämittaus

– Potilas toteuttaa INR-mittauksen Roche Diagnostics CoaguChek® INRange -mittalaitteen avulla, joka on kytketty Bluetooth-yhteydellä Orla Etämittaus -mobiilisovellukseen.

– Potilaan mobiilisovellus sisältää sähköisen varfariinikortin ja se muistuttaa suoritettavista mittauksista sekä ilmoittaa ammattilaisen tekemistä muutoksista varfariiniannokseen.

– Potilaan mittausdata on ammattilaisten nähtävillä ja käytettävissä pilvipalvelun kautta.

Tuote sisältää potilaille tarkoitetun mobiilisovelluksen ja ammattilaisille tarkoitetun verkkopohjaisen palvelun.

Orla INR

  • Mahdollistaa potilaiden paremman hoitotasapainon (TTR-%)
  • Suora näkymä potilaiden hoitomyönteisyyteen ja -tuloksiin

Potilas

  • Laatuvarmistettu etämonitorointi ja omahoito
  • Mahdollisuus vaikuttaa omaan terveyteen ja seurata omaa hoitotasapainoa

Ammattilainen

  • Näkymä potilaiden hoitotasapainosta (24/7)
  • Tiedolla johtaminen vahvistuu
  • Hoitotyön priorisointi ja etähoito mahdollistuvat
  • Potilaspopulaation hallinta tehostuu

Hoitoteknologioiden arviointi (Health Technology Assessment) palvelee terveydenhuoltoa laajasti: Siinä tutkitaan monitieteisesti menetelmien kehittymisen, leviämisen ja käyttämisen edellytyksiä sekä terveydellisiä, sosiaalisia, eettisiä ja taloudellisia vaikutuksia. Luotettava tieto menetelmien lyhyt- ja pitkäaikaisista vaikutuksista on perusta terveydenhuollon kliinisille ja poliittisille päätöksille. Terveydenhuollon menetelmien arviointi on yksi näyttöön perustuvan terveydenhuollon monista toimintatavoista. Eri maissa terveydenhuollon menetelmiä arvioidaan erilaisin painotuksin, mutta metodit ja usein myös arvioitavat kysymykset ovat yhteisiä (HTA-opas. Versio 1.1. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim; 2017).

Jätä yhteystietosi niin voimme selvittää INR-laskurillamme alueesi potentiaalin tuottaa terveyttä ja säästää kustannuksissa: