Astmadiagnoosilla löydetään hoitoa tarvitsevat potilaat – laadukkaalla etämonitoroinnilla voidaan priorisoida heidän hoitotarve.

Hyvästä ohjauksesta huolimatta jopa 25 % PEF-seurannoista toteutuu puutteellisesti. Siirtyminen Orla PEF-etämittaukseen on looginen tapa tehostaa astman diagnostiikkaa ja kontrolleja – ja siirtää tästä vapautuvia resursseja muihin potilasryhmiin. Ohjelma opastaa potilasta suorittamaan puhallukset käypä hoito suositusten mukaisesti ja huolehtii että ammattilainen saa laadukkaat tiedot diagnoosin tueksi. Ohjelma myös havaitsee heikkolaatuiset puhallukset ja esittää ne selkeästi ammattilaiselle. Käytännössä on havaittu, että huonosti toteutuneet PEF-seurannat usein viivästyttävät oikeaa diagnoosia tai hoidon tehostamista ja aiheuttavat tarpeetonta harmia myös potilaille.

Orlan PEF-etämittauksella saavutetaan merkittävät resurssisäästöt ja luotettavampi astmadiagnoosi1

Ajansäästö

Orla PEF-etämittaus säästää aikaa

Kustannusten säästö

Orla PEF-etämittaus säästää rahaa

Orla PEF-etämittauksen on osoitettu olevan kustannustehokas: ajankäyttö ja kustannukset vähenevät.
1)Tapanainen & Merivuori, Kohti parempaa astman hoitoa – perusterveydenhuolto merkittävässä roolissa, Duodecim 2019;135.

Orla PEF-etämittaus parantaa seurannan onnistumista

  • Potilaalla käytössä moderni, Bluetooth -liitettävä mikrospirometri
  • Orlan puhelinsovelluksessa potilaskohtaiset mittausohjelman asetukset
  • Potilas suorittaa mittaukset Orlan puhelinsovelluksen ohjeiden ja muistutteiden mukaisesti
Orla PEF-etämittauksen pääkomponentit

Astman diagnoosin ja seurannan automatisoinnista hyötyvät sekä terveydenhuolto, että potilaat.

Potilas

  • Seurannan laatu ja yhteys terveydenhuoltoon paranee.
  • Mittaustulokset välittyvät terveydenhuollon ammattilaiselle automaattisesti
  • Turhat käynnit ja niihin käytetty aika vähenee, etähoidon avulla voidaan korvata osa vastaanottokäynneistä kun mittaustulokset on terveydenhuollon tiedossa

Ammattilainen

  • PEF-seurannan laatu paranee ja laatua voidaan seurata jatkuvasti
  • Saadaan luotettava reaaliaikainen tieto potilaspopulaation terveydentilasta
  • Automatisoitu mittausten seuranta mahdollistaa hoitotarpeen priorisoinnin: turhat käynnit voidaan ehkäistä ja etähoitoa voidaan hyödyntää sitä tarvitseville, lisäksi voidaan vapauttaa lääkäri- ja hoitajaresursseja muihin tarkoituksiin.

Asiakkaitamme

Asiakkaamme ovat saavuttaneet automaattisella Orla PEF etämittauksella luotettavat astmadiagnoosit ja merkittävät resurssisäästöt.

Ota yhteyttä niin lasketaan alueellanne Orla PEF-etämittauksella saavutettavat resurssisäästöt ja vaikuttavuus potilaspopulaation hallintaan.