Digitaaliset hoitoratkaisut

Digiratkaisujen tai -tuotteiden hankkiminen ei ole niin vaikeaa tai monimutkaista kuin yleisesti luullaan. Tämän tueksi olemme luoneet hankintaoppaan, josta löytyy nopeasti vastauksia moniin digiratkaisujen herättämiin kysymyksiin.

Oppaamme on apuväline digitaalisten hoitoratkaisujen hankkimiseen ja antaa neuvoja digiratkaisujen hankkimiseen, tietoa ratkaisujen sisällöstä sekä kriteerit hyvälle digiratkaisulle. Opas käsittelee hoito- ja potilaskohtaisia etäratkaisuja, jotka ovat automaattisesti yhteydessä terveydenhuoltoon.


Terveydenhuollon edustajat voivat käyttää Digi-HTA-suositusta vaatimuksena palvelun hankinnan yhteydessä tai palvelujen pilotointia aloitettaessa.

Vaikuttava etämonitorointi toimii käytännössä

Varmistamme vaikuttavuuden asiakkaan toimintaympäristössä – Potilaille, ammattilaisille ja hankinnan tekevälle alueelle.

Vaikuttava etämittaus:

1) Lääketieteellinen näyttö paremmista hoitotuloksista ja tuottaa mitattavasti resurssisäästöjä.

2) Terveystaloustieteellinen näyttö varmistaa turvallisen vaikuttavuusperusteisen hankinnan, eli vain saavutetuista tuloksista maksetaan.

3) Mahdollistaa tehokkaan ja osallistavan käyttöönoton.

4) Sopii digistrategiaan ja ICT-arkkitehtuuriin mahdollistaen sujuvan integroinnin, sekä mittausdatan hyödyntämisen potilaan kokonaisvaltaista hoitoa tukien järjestelmien välillä.