3.1.2024

Astman hoito alkaa luotettavasta diagnoosista jolloin hoito voidaan aloittaa – etämonitoroinnilla toteutettava PEF-seuranta tukee hoidon seurantaa. 

Hyvästä ohjauksesta huolimatta jopa 25 prosenttia perinteisellä tavalla tehdyistä PEF-seurannoista toteutuu puutteellisesti. Kolme asiaa jotka eivät aina toteudu optimaalisesti ovat potilaalle asetettujen mittausaikataulujen ja ohjeiden säännöllinen noudattaminen, oikea puhallustekniikka sekä tulosten laadukas kirjaaminen. Automatisoimalla nämä asiat saadaan seuranta luotettavaksi ja helpoksi potilaille ja terveydenhuollon ammattilaisille. Luotettavat tulokset auttavat perusterveydenhuoltoa tekemään heti alussa oikean diagnoosin, jolloin pystytään nopeammin määrittelemään oikea hoito.  Kun erikoissairaanhoito saa perusterveydenhuollosta luotettavaa tietoa, voidaan välttää uusintatutkimukset ja väärästä diagnoosista johtuvat kalliit jatkotutkimukset.  
 
Automatisoidulla Orla PEF-etämittauksella astmadiagnoosi ja astman hoidonseuranta etenee suunnitellusti ja potilasta voidaan ohjata ja tukea tarvittaessa. Digitaalinen hoitopolku tuo potilaan tiedot ja seurantatulokset yhteen paikkaan, näin data on yhteisesti käytettävissä helpottaen päivittäistä tekemistä. Uusi toimintatapa vähentää turhia käyntejä ja säästää arvokkaita hoitajaresursseja.

Yhteistyössä Kymenlaakson hyvinvointialueen kanssa luotu toimintamalli helpottaa potilaan arkea, sekä hoitajan ja lääkärin työtä. Hyviin tuloksiin pääsy edellyttää organisaation johdon ja projektiryhmän sitoutumista, osaavaa tiimiä ja huolella tehtyä käyttöönottoa ja omahoidon tukea. Toimintamallin aika- ja kustannussäästöt ovat merkittävät kaikille osapuolille, lisäksi palvelu on perinteiseen toimintamalliin verrattuna ympäristöystävällisempi.        

”Etämittaus parantaa kotona suoritettavien seurantojen luotettavuutta, sillä etämittaussovellus kontrolloi puhalluksia ja muistuttaa PEF-puhallusten tekemistä oikeaan aikaan ja varmistaa kunkin mittaustuloksen onnistumisen laadukkaasti. Etämittauksella saatu PEF-seuranta noudattaa suomessa käytössä olevia kriteereitä ja mahdollistaa oikean diagnoosin ja hoidon potilaille”, kertoo uuden toimintamallin kehittämisessä ja palvelun käyttöönotossa tiiviisti mukana ollut hoitaja Hanna Hovi.

Astma-diagnoosin-vaikuttavuus-NHG
1) Tapanainen et al. Duodecim; 2019;135(18):1745-52