Mahdollistamme antikoagulaatiohoidossa olevien potilaiden paremman hoitotasapainon

Orla INR-etämittausta käytetään antikoagulaatiohoidon etämonitorointiin useassa keskuksessa Suomessa. Palvelun avulla asiakkaamme saavat automaattisesti tiedon potilaiden hoitotasapainosta. Potilaat saavat palvelusta tuen oman hoitotasapainon seurantaan ja lääkeannosteluun. Orla INR-etämittaus palvelun vaikuttavuus on selvitetty terveystaloudellisen analyysin ja ympäristövaikutusanalyysin avulla.

Potilaiden parempi hoitotasapaino konkretisoituu kustannussäästöinä, potilaiden hoitoon sitoutumisena ja ammattilaisten työn onnistumisena. Merkittävää on myös päätetapahtumien ehkäisy, jotka konkretisoituvat erikoissairaanhoidon ja kotihoidon kustannuksina.

Orla INR-etämittauksella hyvään hoitotasapainoon. Asiakkaidemme Real-World Evidence (RWE) osoittaa että suurin osa varfariinihoidossa olevista potilaista pääsee hyvään hoitotasoon Orla INR-etämittauksella (Orla Data on File).

Huonoin vaihtoehto antikoagulaatiopotilaalle, terveydenhuollolle ja yhteiskunnalle on huonosti toteutuva hoito

Orla tapahtumia hoidossa
Suomalaisessa FinWAF-tutkimuksessa2 osoitettiin, että huonossa antikoagulaatiotasapainossa olevien potilaiden riski saada päätetapahtuma (aivohalvaus) tai kuolla on yli kolminkertainen verrattuna toimivaan varfariinihoitoon (TTR-%>70). Jos verrataan erittäin hyvin toteutuneeseen varfariinihoitoon (TTR-%>80), ero kasvaa edelleen. Huono hoitotasapaino aiheuttaa potilaille inhimillistä kärsimystä sekä suuren kustannuserän terveydenhuollolle, sillä myös huono antikoagulaatiohoito maksaa ja päätetapahtumien kustannukset ovat suuret.
1DUODECIM 2012;128(2):139-46 2FinWAF; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28317274

Asiakkaitamme

Orla INR-etämittaus

Automaattinen näkymä hoitomyönteisyyteen ja -tuloksiin varmistaa parhaan suojan potilaille

 • Potilas mittaa INR-arvon ja säätää varfariinin annostuksen (Omahoito) – ammattilainen voi myös säätää annostusta (Omamittaus)
 • Potilaalla käytössä Orla-etämittaus sovellus, Roche Diagnostics CoaguChek® INRange-mittalaite ja liuskat 24 kpl vuosittain
 • Sähköinen varfariinikortti
 • Muistutukset mittausajankohdista
 • Tieto siitä, että ammattilainen näkee hoitotason

Orla INR-etämittauspalvelun pääkomponentit

Orla INR

 • Mahdollistaa potilaiden paremman hoitotasapainon (TTR-%)
 • Suora näkymä potilaiden hoitomyönteisyyteen ja -tuloksiin

Potilas

 • Laatuvarmistettu etämonitorointi ja omahoito
 • Mahdollisuus vaikuttaa omaan terveyteen ja seurata omaa hoitotasapainoa

Ammattilainen

 • Näkymä potilaiden hoitotasapainosta (24/7)
 • Hoitotyön priorisointi
 • Tiedolla johtaminen vahvistuu
 • Potilaspopulaation hallinta tehostuu
 • Etähoito mahdollistuu

Vaikuttavuusperusteinen hinnoittelu: Maksa vain tehokkaasta hoidosta ja varmistu hoidon onnistumisesta

Selvitä Orla INR-etämittauksen vaikuttavuus oman alueesi varfariinihoidossa olevien potilaiden osalta vaikuttavuuslaskurin avulla

Selvitä Orla INR-etämittauksen vaikuttavuus omalla alueellasi INR-laskurilla.

Jätä yhteystietosi niin voimme selvittää INR-laskurillamme alueesi potentiaalin tuottaa terveyttä ja säästää kustannuksissa: